Bilder fra Madla

Bilder fra Revheim

Bilder fra Nore Sunde

Bilder fra Søre Sunde

Bilder fra Madlaleiren

Bilder fra Madla

17. mai i Madlaleiren Steinar A. Knutsen i forkant
Amdalsgården 1959
Asser Larsen gården 1959
Barn i lek utenfor Oftedal – Eldrid Sivertsen Knutsen nr 2 fra høyre
Barn i Madlamarka 1954-55
Barn samlet på Birkedalsgården – 1950-tallet
Bergmo Handel Madlatuå 1959
Bergsakergården 1959
Bergsaker- og Hålandgården 1959
Bil mot stolpe utenfor Erevig 1968
Bjergagården og Aldershjemmet 1959
Brødbilen til Madla Handelslag
Bussgarasjen 1959
Dahle-gården 1959
Det nye pumpehuset i Stokkavatnet
Egelandsgården 1959
Egelandsgården 1959
Egelandsgården 1954
Eskelandsgården 1959
Essostasjonen i Madlakrossen ca 1950
Flydemonstrasjon – ingeniør Christian Lie 1912
Flyvere i Hafrsfjord 1930-1940 Widerøe
Flyvere i Hafrsfjord 1930-1940 Widerøe
Grensen mellom Gosen og Sola 1959
Fra Schanche Monsens gård i Madlalia 1899
Fra Schanche Monsens gård i Madlalia 1899
Gamle drosjeplassen i Madlakrossen
Gosen 1959
Gosenmyra 1959
Grunnarbeidet på det nye pumpehuset i Stokkavatnet
Gunhildsgate 1959
Gunhildsgate 1959
Henrik Molaugs gård 1954
Gården til Erik Dahle 1959
Gården til Martin Bore 1959
Gårdene Egeland, Bue og Malde 1954
Heimly
Her ble Hafrsfjord skole bygd
Hinnalands-gården 1959
Håhammerbrautene 1959
Hafrsfjord bruk 1954
Haukåskrysset KirstenTveita og Margaret Berger fra Canada
Håhammerbrautene 1959
Håhammerbrautene 1959
Håhammerbrautene 1959
Jørpelandsgården 1959
Karistø 1959
Kirketomta (Madlamarka) 1959
Kirsten Tveita og Per Olav Tveita ved den nye Ford Anglia 1962
Knutsen-huset i forgrunnen midt på 1959
Knutsens skomakerhytte rett ovenfor Nylund Renseri på 60-tallet
Kong Haraldsgate 1959
Krag-gården 1959
Kvassheim elektriske Madlakrossen
Kyr på Ropeidgården
Lyngmarka (Madlamarka) i bakgrunnen 1959
Madla Aldersheim 1954
Madla Aldershjem 1959
Madla Aldershjem 1989
Madla gamle kirkegård
Madla Handelslag 1990
Madla Postkontor
Madla skytebane 1930-40

Madla Trikotasjefabrikk

Madlabanen
Madlaforen ved Revheimsveien (1959)
Madlakrossen 1923
Madlakrossen 1959
Madlakrossen 1961, kistene med 39 omkomne fra flystyrten i Holtaheia – på vei til Sola Flyplass
Madlakrossen Bø garneri på 50-tallet
Madlakrossen midt i bildet 1959
Madlakrossen og Blue Master-hesten i midten av bildet
Madlakrossen og Blue Master-hesten
Madlakrossen ca 1950
Madlaleiren 1930-40
Madla-leiren 1921

Madlaleiren 1930-40

Madlaleiren til høyre 1959
Madlalia 1954
Madlalia 1954
Madlamark 1954
Madlamark 1962
Madlamark kirke bygges her 1959
Madlamark skole
Madlamark. Kong Haraldsgate (ikke anlagt). Skjalgsgaten til venstre. Mot Mosvatnet.
Madlamarkelever klar for barnetoget i Stavanger
Madlasandnes 1959
Madlasandnes 1959
Madlasandnes 1959
Madlasandnes 1959
Madlasandnes 1959
Madlasandnes 1959
Madlasandnes Karikroken 1959
Madlasandnes Sjurskroken 1959
Madlasandnes ved sjøen 1959
Madlasandnesveien 1959
Madlastø 1959
Madlastø 1959
Madlastø 1959
Madlastøveien (1959)
Madlatua og Haukås på 1950-tallet sett fra Bjerga-gården
Madlatuå 1959
Malasandnes mot Madlastø 1959
Malde Teglverk
Malde Telefonsentral
Martin Bore-gården 1959
Martin Bore-gården 1959
Melings bakeri og Krag-gården 1959
Molaug-gården 1954
Mot Lima-haugen Gosen 1959
Mot Lyngmarkå 1959
Mot Madlakrossen 1959
Mot Madlakrossen 1959
Mot Madlaleiren 1954
Mot Melings bakeri 1959
Mot Rasmussens gartneri (Bergsaker leide) 1959
Mot Skjalgs gate 1959
Mæland ved Essostasjonen (Madlakrossen)
Mølla Baderestaurant
Møllebukta 1937-40
Nøytralitetsvakter på Madla 1940
Nøytralitetsvakter 1940
Blue Master-hesten ved Madlakrossen
Oftdal butikk og post
Oppstilling i Madlaleiren 1894
Paulsen-huset (Mølla Baderestaurant) i Møllebukta på 1960-tallet
Paulsen-huset Møllebukta
Pumpehuset Stokkavatnet
Protester i Kong Haraldsgate 1977
Pumpehuset
Rage-gården 1954
Rasmussen delikatesse midt på bildet 1954
Regimentsveien 1954
Revheimsbakken 70-80-tallet
Revheimsveien på 1950-tallet
Revheimsveien ved Madlakrossen 1959
Revheimsveien ved Madlakrossen 1959
Sandal 1954
Sandal 1962
Sandal
Sandal 1954
Sandal 1962
Sandal 1954
Sandal 1962
Schanche Monsens gård 1900
Schanche Monsens gård Søra Liå
Schei-gården 1959
Selvåg, Bø og Weltzien 1959
Selvåggården 1959
Selvåggården
Skjalgsgaten (1959)
Skytterlagsveien 1954
Madlakrossen
Snorresgate1959
Soldater ved landvernet på Madla 1894
Stokkavatnet og bekken mot Møllebukta
Sverd i Fjell 1989
Tannlege Hans Årstad sitt hus (Madlamarka) 1959
Tjøstheim Gartneri Sandal
Trafikkulykke i Madlakrossen ca 80-tallet
Trikotasjefabrikken nederst til venstre
Trond Schei med pipa.
Turvei sør i Stokkavatnet
Tveita-huset 1959
Tveita-huset 1959
Utflukt til Maldemoen 1900-10
Utsikt fra Madlatua 1965-80
Utsikt mot Madlakrossen 1980-90
Utsikt mot Vannverket 1959
Utsikt mot Madlamark skole 1965-80
Utsikt mot Vannverket 1959
Ved Hafrsfjord 1932
Ved veien til Madlastø mot Tvaraberget 1959
Viking cruise i Møllebukta ca 1960
Vin og akrobatikk 1894
Yngresgutter fra Madla
Åserødgården 1959 med Sandal i bakgr.
Åserødgården 1959 med Mosvatnet i bakgr.
17.mai toget gjennom Madlakrossen 1960-tallet
Amfi Madla 2019
Boligfelt ved Gosen skole 1970-80
Boreløa 1970-90
Fra Tjensvoll mot Madla 1968
Fra Ullandhaugtårnet mot Madlamarka 1980-90


Gosen ungdomsskole (Skei-gården)
Grensen mellom Sandal og Tjensvoll 1962
Husebø kolonial 1970-80
Høyblokkene i Madlamarka 11.04.1983
KNM Harald Hårfagre (Madlaleiren)
Larsen-huset 1980-90 (Madlamarka)
Madla mot Ullandhaug 1970-80
Madlakrossen 2006
Madlakrossen 2019
Madlakrossen 2019
Madlakrossen 2020
Madlakrossen på 60-tallet
Madlakrossen
Madlamarka 1965-1980
Madlamark skole midt i bildet og Madlaleiren i forgrunnen – 1980-90
Madlamarka 1965-1980
Madlamarka 1960-1980
Madlamarka 1965 – 1980
Madlamarka 1965-80
Madlamarka på 70-tallet
Madlamarka sett fra Sola
Martin Bore-gården (Madlakrossen) 1970-90
Molkeholen 1970-80
Mot Gosen 1960-70
Mot Kong Haraldsgate 1960-70
Mot Madlakrossen 1970-80
Mot Madlamark
Mot Madlamarka 1960-80
Mot Nygårdsbakken 1960-1970
Mot Stokkavatnet
Møllebukta islagt – ca 1960
SR-bank og Biblioteket 1990
Nye boligblokkerved Jernaldergården 1974
Sverd i fjell

mai i Madlaleiren
Esso-stasjonen i Madlakrossen
Madladrøsen fra v Walter Husebø, Kjell Finne sand, Ståle Finnesand, Reidar Aaserød og Thore Jørpeland
Madladrøsen fra venstre Ivar Dahle, Jostein Selvåg, Jan Lilledal og Walter Husebø
Madladrøsen fra venstre Magne Bø, Magne Østbø, Rolf Bernhard Rolfsen og Rolf Jørgensen
Gundersen med sønner mot Møllebukta
Som navnet sier!
Madlakrossen før amfiet
Kurt Wathnes skisse i Hafrsfjord Budstikke 20. februar 2006 Et nytt vikingsenter
Madlalia – nye boliger – Solon Eiendom

Amfi Madla 2020

Madla gamle kirkegård

Magne Husebø og Thore Jørpeland studerer en ny app – Madla Drøsen 2019

Fotballklubben «Fram» – stående fra venstre: Jan Falkenhaug, Einar Dahle, Torfinn Dahle, John Arne Gjeseth, Olav Knutsen, Odd Johannessen og Per Pedersen. Foran fra venstre: Trygve Pedersen, Åge Johannessen, Jan Hansen, Gustav Krag og Ivar Dahle

Malde Teglverk – etter tegning av Mons Gabriel Monsen fra 1865

Arne Rettedals minnelund 2023

En murstein fra Malde Teglverk

Texaco stasjonen (tidligere Caltex) i Madlamarka

Gården til Martin Bore

Konfirmanter i Revheim kirke 1965

Madla skolekorps

Madlatua ca. 1969

Smågutter fra Madlamarka – 1950-tallet

Mot Madlamarka ca. 1960-70

Nylund Renseri i venstre forkant – Thorsen-mølla til venstre midt på

Potet-opptak på Dahle-gården

Foran fra venstre; Erik Roth, Jon Helge Lilledal, Per Einar Sørmarken, Arild Topdahl og Stein Nannestad. Bak fra venstre Kjell Tobb Mønnich, Rolf Sørbø, Carsten Håland, Olav Thorsen, Per Tveita og Eyolf Plathe PedersenForan fra venstre; Erik Roth, Thor Helge Lilledal, Per Einar Sørmarken, Arild Topdahl og Stein Nannestad. Bak fra venstre Kjell Tobb Mønnich, Rolf Sørbø, Carsten Håland, Olav Thorsen, Per Tveita og Eyolf Plathe Pedersen

Karneval i Madlakrossen 18.04. 1984

Brødbilen til Madla Handelslag

Ferske brødvarer levert på døra!

Madla Handelslag 1990

Madla Drøsen Steinar A. Knutsen og Ivar Vaula

Byens beste julebrød?

Maldesletten etter en akvarell av M. Gabriel Monsen (mai 1878)

På skitur med Madla-busser til Madland

Åpning av pumpehuset ved Stokkavatnet – 1930

Nytt pumpehus åpnes i 1930

Malde Teglværk midt på bildet

Styret i Madla historielag 20218 – foran fra venstre: Liv Bodil Kallelid, Gry Thengs og Tone Sunde – bak fra venstre: Roald Håland, Tor Egil Knutsen, Arild Topdahl og Per Pedersen

En ungeflokk fra Sandal ca 1950

Erik Østbø og Gunnar Gundersen første 17. mai for Madla skolekorps

Fra Skytterlagsveien

Det gamle bedehuset bak til venstre

Madlamark skole 50-tallet Lærer Aase bakerst

Malde Teglværk

Klasse på busstur – sjåfør Våge bakerst

Reklamehesten Blue Master i Madlakrossen

Sverd i fjell i Møllebukta

Hafrsfjord i solnedgang

Foran Rasmus Åsland,, Haldis Halvorsen, Andreas Erga, Olga Thorsen og Kristine Reime. På lasteplanet Teoline Erga lengst til høyre. Baker Robberstad med frue i førerhuset.

Gerd Håland og Helene Bergsaker utenfor Thorsen-butikken i Madlakrossen – 1945

Kvassheim-gården 1960-tallet

Madla Handelslags første brødbil 1935. Fra venstre Rasmus Åsland, baker Kristian Våge, baker Petter Pedersen og Ragnvald Reime

Madla Handelslags nyinnkjøpte lastebil 1946

Madlakrossen 1919 med Erga sitt hus nærmest til høyre

Madlakrossen 1919

Medlemstur for Madla Handelslag i 1956

Madlaleiren nordre del ca 1930 – Badehuset midt på bildet

Madlaleiren søndre del ca 1905

Pumpehuset i bakgrunnen og Store Stokkavatn

Madlakrossen

Revheimsveien mot Madlakrossen

Madlakrossen

Sandal

Store Stokkavatn – pumpehuset midt på bildet

Bekken i Madlafóren – renner fra Stokkavatnet

Stokkavatnet januar 2010

Stokkavatnet januar 2010

Stokkavatnet januar 2010 – lovlig skøyteis og yrende liv

Stokkavatnet 2010

Her kommer nye boligblokker – Madlafóren mai 2008

Madla Handelslag ca 1940-45

Klar for barnetoget i Stavanger 1960

Erevig – Åserødgården

Folkvang 1952

Samling på Folkvang 1952

Sekkeløp Folkvang 1952

Tilskuere Folkvang 1952

Indremisjonens musikkorps leder an i 17. maitoget

Indremisjonens musikkorps 17. mai

Klar for avmarsj – Indremisjonens musikkorps

Madlamarkgrøfta lukkes 1964

Skøyteis ved Amdalsgården ca. 1950

Skøyteis ved Madlamark skole

Snøkaos på Madla 1959

Fra Hestnes 1950-tallet

Fin samling i hagen til Tønnessen

Madlaspeidere 1950-tallet

Guttene til venstre – Olav Knutsen (liggende) og Olav Tønnessen (bak) – jentene ? ca. 1947

Nils Lea frisker opp sandkassen hos Tønnessen 1950-tallet

Pause for arbeiderne ved Malde Teglverk

75 års jubileet til Norges Bondelag i 1971

Mot Møllebukta med det gamle bedehuset til høyre

Oftedal og Plathe Pedersen rett bak

Fra Plathe Pedersen mot Madlaleiren – Oftedal sitt hus til venstre

Alvasteinveien 1954

Alvasteinveie 1954
Alvasteinveien mot S. Stokkavatn1954
Arne Rettedal 1976
Arne Rettedal 1990
Arne Rettedal 1994
Austnes-gården 1959
Fluberget 1959
Fredrik Wendt, Arne Rettedal og Kjell Erfjord 1985-1995
Gamle Revheim skole 1954
Gimle gård 1952
Golbanen 1959
Golfbanen 1959
Golfbanen Revheim mot n.v.
Gården Magnus Gilje 1954

Hestnes 1954

Hestnes og Klubben 1959
Hestnesveien mot Sunde 1959
Kristoffer Lerang-gården 1959
Lerang-gården 1959
Madla idrettshus 1979
Madla skole 7.kl. 1944
Madlabanen 1959
Madlabanen 1959
Madlabanen
Mot Madla. Tvaraberg til høyre. Mot Hafrsfjord 1959
Mot Madlamyra 1959
Mot Revheimsmyra og Tvaraberget 1954
Mot Revheimsmyra og Tvaraberget 1954
Ragbakken – før Golfbanen 1952
Ragbakken 1954
Rasmus Åsland-gården 1959
Regimentveien 1954
Regimentveien 1954
Regimentveien 1954
Revheim kirke 1954
Revheim kirke 1959
Revheim kirke 1954
Revheim kirke 1954
Revheim ungdomsskole
Revheimkrossen 1954
Revheimsveien 1954
Revheimsveien 1959
Revheimsveien 1954
Revheimsveien og Buseneset
Rundt Madlabanen
Slåtthaug 1970-90
Tvaraberget 1959
Ved Madlastø 1959
Veien mot Golfbanen 1954
Slaattebræk-huset 1954

Revheim med kirken i bakgrunnen

Revheim skole

4. klasse Revheim skole 1951- bak lærer Fuhre

Bak fra venstre: Erik Finnestad, Johan Lima, Høiland, Harald Sunde, Edvin Jensen, Rohde og Petter Pedersen.Foran fra venstre: Walter Husebø, Ben Bellesen, Jan Svendsen og Jan Henriksen

«Storm-guttene 1935. Laget byttet navn til Madla Idrettslag da denne klubben ble stiftet i 1939.

Foran fra venstre: Haldor Bergsaker,Birger Fløysvik og Tore Ropeid. Bak fra venstre: Helge Welzien, Odd Lutcherath, Magnus Lilledal, Nils Tjøstheim, Karl Jørgensen, Erik Jakobsen, Kristian Lilledal, Knut Aksnes og Olav Bjordal

Madlabanen midt på bildet

Toppen kolonial som ble Rema 1000 i 1994

Gimle gård ca 1902 – høyonn

Nore Sunde – bilder

Adamshålå bak det røde sjøhuset
Bil som venter på at brua skal kopmme på plass
Buneset ved Hafrsfjord bro 1959
Den gamle Hafrsfjordbrua
Ferja mellom Jåsund og Nore Sunde 1906
Fra Hafrsfjordbrua 1970-80
Fundamentering av ny Hafrsfjordbru 1922
Gamle Hafrsfjordbrua ferdig 1925 – ny bru 1966
Gamle Hafrsfjordbrua
Grensen mellom Madla og Randaberg 1954
Hafrsfjordbrua – en steinbru med roterende brulegeme
Hafrsfjordbrua
Gamlebrua
Ferdsel over brua
Kvernevik Ring
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1959
Kvernevik 1965
Kvernevik mot Randaberg 1959
Kvernevik mot Viste 1959
Kvernevikveien fra venstre mot Sunde 1959
Mot Kvernevik 1952
Ny og gammel Hafrsfjordbru
Olavshagen 1965-75, Sunde
Sunde nord – mot Viste og Randaberg 1959
Sunde sett fra Hafrsfjordbrua 1970-80
Sundekrossen 1959
Ved Tasabekken og Malthaugkroken 1959

Brislingfiske i Hafrsfjord

Brislingsteng nær Hafrsfjordbrua

Brislingfiske i Hafrsfjord

Kvernevik ca. 1960

Hafrsfjordbrua blir til

  1. klasse Kvernevik skole 1976

Edelbetongfeltet i Kvernevik 1977

Flyfoto over Kvernevik ca 1974

Et mosjonsløp fra Brutt Lenke til Tre Sverd i Møllebuktaarrangert for tredje gang i 2019

Havørnbrautene

Kvernevik ca 1960

Kvernevik før utbygging Ørneberget i bakgrunnen

Kvernevik før utbygging Ørneberget i bakgrunnen

Københavnerbukta ca 1969

Københavnerbukta 1969

Luftskipet som styrtet i Hafrsfjord i 1916

Persokkroken Nore Sunde ca 1960

Terneveien 28 1964

Sjøkikkert Puntervoll

Zeppelineren som styrtet i Hafrsfjord i 1916

Vakt som passer på vraket av luftskipet.

Store dimensjoner på vraket.

Torpedobåten «Trods» i bakgrunnen til venstre – skipet plukket opp 3 tyskere som var falt i sjøen.

Kvernevik 1865 etter akvarell av Mons G. Monsen

Søre Sunde – bilder

Bruk 11 Dagfinn Frafjord 1959
Dykkjehaugen 1954
Bueneset 1959
Dyrkjelhaugen 1954
Ekrehøgdå 1954
Ekrehøgdå 1954
Fjelde-krossen 1952
Fjeldekrossen 1954
Gården til Dagfinn Frafjord Revheim 1959
Gården til Kristoffer Lerang 1954
Gården til Osvald K. Sunde 1954
Gården til Torleif Sunde 1954
Heislandsrudlå 1959
Heislandsrudlå 1959
Heislandsrudlå 1959
Krossberg Selvåg gartneri 1959
Krossbergveien 1954

Kvernevikveien og Sundeveien 1954
Lars Sunde 1954
Lerang-gården 1959
Malthaugfeltet 1978
Mimmarudlå 1959
Mot Fjeldekrossen 1954
Mot Krossbergveien 1954
Mot Madlamyra 1959
Mot Resnes 1954
Mot Sundeporsen 1959
Olsokhagen mot Ekrehøgdå 1959
Olsokhagen mot Revheimsveien 1954
Olsokhagen mot Revheimsveien 1959
Olsokhagen og Syftesokveien 1959
Olsoksokhagen Syftesokveien 1959
Området rundt Fjelde-krossen 1954
Persokkrossen 1959
Revheimsveien og Revheimsstien 1959
Selvbyggerfelt på Sunde 1975-85
Skelbreid 1959
Stølaheia 1954
Sunde 1970
Sunde 1970
Sunde sør 1959
Sunde Sør 1952
Sunde sør 1959
Sunde sør 1970
Sunde ved Hålandsvatnet 1959
Sundekrossen midt i bildet 1959
Sunde Åshaugveien 1959
Sundeporsen 1959
Sundeporsen 1959
Sundeporsen ved Hålandsvatnet 1959
Sundeveien 1954
Ved Tasabekken og Malthaugkroken 1959
Øygardsveien 1959
Århaugveien ved Hålandsvatnet 1959
Åshaugveien 1959
Øygardsveien 1954

Området hvor Sunde skole ble bygd

Ferjemenn strekningen Hestnes- Haga ca. 1906

Sunde Hageby 24. mars 1959

Potet-opptak på Sunde

Klasse 1955 – Gamle Sunde skole lærer Liv Bodil Tveita

Arbeid med steinbukk

Tunge løft

Grøftegraving med graveutstyr påkoplet traktor. Mann som rensker og «setter» i grøfta

Harving med 3 hester

Mining feisel , minebor med halmdott rundt for å hindre sprut, ladestokk, bøtte med vatn for å ha i borehullet. Også halmsekk til å sitte på hørte med

Pløying, nydyrkingsfelt ca 1930

Sunde 1964

Sunde skole 1989 – rektor Sverre Tørresdal i midten

Hafrsfjord Terrasse 1965

Sunde Hageby mai 1959

Madlaleiren