Årbøker

Fra 2006 og fram til dags dato har laget gitt ut årbøker med tittelen
«Madla i forandring»
– unntatt 2017 og 2019. Bøkene blir solgt på ulike steder i bydelen
i begynnelsen av desember hvert år.

Innhold:

   Redaksjonskomitéen 2023

   Styret i Madla Historielag 2023

   Forord

Vannkraft fra Møllebekken

Helge Molaug og Øystein Egeland

 Revheim – bruk 15

Gunnar Skadberg

Familien Malde på Madla bruk 27

Gunnar Skadberg

Reisebrev: Fra Ledaal til Monsenhuset i Tanager på tidlig 1900-tallet

Arild Topdahl

Arnt Birkedal; mer enn 13 humler

Tor Egil Knutsen

Hafrsfjord Preserving

Erik Hennum Bersagel

Lions Harald Hårfagre

Jarle Løno

Jernaldergården – et glemt 50-årsjubileum

Sigvald Grøsfjeld

Tid og tegl

Hild Bakka og Helen Robberstad, Kiellandsenteret

Et kunstnerliv i fotsporene til Kielland og hans verdiarv

Ingvild Bolme

Når historien biter seg selv i svansen

Gunnar Skadberg

Rekruttskolen ved KNM Harald Haarfagre feiret 70 år

Tor Egil Knutsen

«Drøsen» – en møteplass for Madlafolk

Walter Husebø og Tor Egil Knutsen (innledning)

Madla Historielag på tur til Bjerkreim og Gjesdal

Tor Egil Knutsen

Madlagutter i Tony & The Swing Blues

Tor Egil Knutsen

Dugnad for å skrive lokalhistorie – hvem blir med?

Tor Egil Knutsen

2022: Innhold «Madla i forandring» 2022:

Forord …………………………………………………………………………………………. 7

Madla Historielag 30 år …………………………………………………………………. 9

Av Arild Topdahl

Madla Trikotasjefabrikk………………………………………………………………… 11

Av Silje Trym Mathiassen

KNM Harald Haarfagre nå og i fremtiden……………………………………….. 19

Av Frode E Staurset

Min barndom, oppvekst, utdanning, yrkesliv og familie ……………………. 23

Av Sverre Tørresdal

Jon Sundal – ordfører i Madla ……………………………………………………….. 39

Hisorien bak fotografi fra bruk 1 på Revheim ………………………………….. 48

«Sossen» i selskap på husmannsplass i «Maldelien» ………………………… 53

Av Gunnar A. Skadberg

Johan Jørgen Ludvig Weltzin…………………………………………………………. 58

Av Jostein Selvåg

«Speidermarka» – et sted i Sundemarka med fortid ………………………….. 63

Av Martin Wølstad

Harald Hårfagre og Slaget i Hafrsfjord……………………………………………. 66

Gatenavn i Madlamark med tilknytning til slaget i Hafrsfjord……………. 77

Av Sigvald Grøsfjeld Jr

Vikingskipene igjen samlet i Hafrsfjord! ………………………………………… 80

Av Tor Egil Knutsen

Ferdsel over Hafrsfjord…………………………………………………………………. 86

Av Helge Molaug

Tur til Kvitsøy med Madla historielag…………………………………………….. 94

Av Arild Topdahl

Bydelsvandring på Nore-Sunde ……………………………………………………. 96

Bydelsvandring på Revheim og Søre-Sunde ………………………………….. 99

Busstur til Forsand/Jørpeland …………………………………………………….. 103

The High Sneaker Group – rockeband fra Madla……………………………. 107

Sneddi and The Jets…………………………………………………………………….. 110

Minneord – John A. Aasland ……………………………………………………….. 113

Av Tor Egil Knutsen

Innhold 2021:

Madla IL, del 3, 1990 til 2019-(Odd Svensen) – Geologien på Madlatua-(Ester Sandanger) – Beate Ramsland Kielland, tilknytning til Madla-(Gunnar Skadberg) –  «Slagene i Hafrsfjord»-(Sigbjørn Daasvatn) – Vitner til slaget i Hafrsfjord, om ein jernaldergard på Madla-(Even Bjørdal) – Jordvern i Madla-(Martin Wølstad/John Norland)                                                                                


Innhold 2020:

På let etter en fremtid- (Øystein Egeland) – Utvandringen til Amerika sett fra Revheim – Sandal som utvandringssentrum i Madla – Familien Garborg på Sandal-(Gunnar A. Skadberg) – Ingen skole i dag – vi er i krig-(Alf Helland) – Norvald Frafjord – en krigshelt fra Madla-(Gunnar A. Skadberg) – Glimt fra okkupasjonen-(Kari Berit Hommersand/Else Gerd Mærland) – Lars Hertervig-(Ester Sandanger) – Madla herredstyre – ca. 1950 – Kort oversikt over forsyningsnemnda i Madla 1939-1945-(Martin Wølstad) – Pumpehusa ved Store Stokkavatn-(Jostein Selvåg) – Madla Idrettslag 1965 til 1989-(Odd Svensen)


Innhold 2018:

Madla Idrettslag 1939 til 1964-(Odd Svensen) – Sunde Idrettslag, en unik og liten bydelsklubb i Kvernevik-(Ola Barkved) – Kino på Fredtun i 1950-åra-(Martin Wølstad) – Madla Historielag er 25 år i 2017- (John A. Aasland) – Malde Teglverks fraktbåter(Sigbjørn Daasvatn/Leik Woie) – Minnebautaen ved Revheim kirke-(Gunnar A. Skadberg) – Kunstmaleren Bruno Krauskopf-(Ester Sandanger/Walter Husebø) – Kverneviks byggmester-(Trond Bø) – Madla – fra egen kommune til bydel i Stavanger-(Arild Topdal) – Turguide for Madla – Bydelsvandring langs kystlinjen på Sunde – Turguide for Revheim og Sunde-(Arild Topdal)


Innhold 2016:

Forsamlingshuset Fredtun-(Kate Elin Norland) – Revheim oversikt-(Tone Sunde) – Gårdsbruk og eldre eiendommer på Revheim Gnr.39 – Stedsnavn på Revheim- (Erling Bjørnsen/John Norland/Jostein Selvåg/Tone Sunde/Martin Wølstad) – Ingeborg Revheim «Postdamå»-(Tone Sunde) – Ernst Næsheim, allsidig Madlabu-(Gunnar A. Skadberg) – Sølvkransen, en sjelden æresbevisning-(John A. Aasland) – Øvre Madla – Teien – Madlatua og Madlastø – Madlasandnes – Kanonene på Madlatua-(Thore Jørpeland/Øystein Egeland/Walter Husebø)


Innhold 2015:

Revheim kirke 150 år-(Sverre Tørresdal) – William Allen og Stephen Grellet-(Gunnar A. Skadberg) – Krigen i vårt distrikt-(Liv Bodil Kallelid) – Madla Nedre-(Thore Jørpeland/Jostein Selvåg/Walter Husebø) – Brødbilen fra Madla Handelslag-(Kate Elin Norland) – Ruth Bø Tjøstheim-(Jostein Selvåg) – Ung på Sunde i 1940-åra: Eli Skjæveland, født Knutsen i 1934-(Martin Wølstad) – Nord Sunde-(Magne Berge/John Norland/Sverre Sunde/Martin Wølstad) – Madla Historielag på tur til Færøyene-(Helene Bjørntvedt)


Innhold 2014:

Tjodeveiene ved Stavanger-(Gunnar A. Skadberg) – Sunde i forandring – Gårdsbruk på Sør Sunde – Gnr. 40 – Stedsnavn på Sør Sunde – Aubeberget barnehage – Sunde barnehage – Sunde sykehjem – ESSO-stasjonen – Rema 1000 – avdeling Sunde – Stølaheia transformatorstasjon – Ytre Hafrsfjord Båtforening (YHB)-(Turid Vaula Johannessen/John Norland/Kate Elin Norland/Trygve Steinskog, Arvis Tjensvoll/Martin Wølstad – Kåre Trodahl)-(Thore Jørpeland/John A.Aasland) – Sandal med tilstøtende område-(Jostein Selvåg/Thore Jørpeland/Walter Husebø) – Bjørn Bruland                                                                                                                                                             – Rjukangutten som ble admiral og øverste leder av Norge i krig-(John A. Aasland) – Madla Bilselskap – en suksesshistorie-(John A. Aasland/Kåre Stensland) – Kampen for en skytebane i Stavanger-(Harald Kambo)

Innhold 2012/2013

Prolog. Madla Historielag 20 år- (Sverre Tørresdal) – Madlamarka – fra lynghei via jordbruk til drabantby-(Ivar Dahle/Walter P. Christensen/Thore Jørpeland/Walter Husebø) – Etterkrigsminner fra livet i og rundt Madlaleiren-(Arild Topdal) – Tysklandsbrigadene-(Jostein Selvåg) – En Madlagutt med internasjonalt perspektiv-(John A. Aasland) – Madlabonden og kvinnen bak-(Kate Elin Norland) – Bonde på Revheim i 50 år-(Martin Wølstad/Thore Jørpeland) – Garborgér på Sandal-(Gunnar A. Skadberg) – Minnebok fra 1892-(Walter Husebø) – Med Sjøleik til Aberdeen i 1941-(Atle Skarsten) 

Innhold 2011:

Litt om tiden på Sunde under okkupasjonen- (Martin Wølstad) – En helt personlig fortelling om feriekolonien Friheims oppståelse og utvikling –(John R. Reinertsen) – De første flyvninger i Madla- (Walter Per Christensen) – Rim og regler på Madla- (Walter Per Christensen) – Malde Teglværk-(John A. Aasland) – Forming med torv, tre og tøy (Margit Bellesen forteller) – En optimistisk hestevenn Olaf Tjøstheim-(Martin Wølstad) – Historien om Hafrsfjord Tennisklubb-(Leik Woie) – Malerkunstner Ole Jacob Omdahl på Madla og Revheim-(Gunnar A. Skadberg) – Mølla Baderestaurant Vikingstuen-(Walter Per Christensen) – Skjebnetimer 9. april 1940-(Kate Elin Norland) – Store Stokkavatn-(Jostein Selvåg) – Fra Madlaleiren til KNM Harald Hårfagre 1945 til 1975-(Walter Husebø) – Et lite tilbakeblikk på telefonen i Madla-(Walter Per Christensen) – Høsttur til Jernaldergården på Ullandhaug 2008(Martin Wølstad)- Bydelsvandring på Madlatuå-(Martin Wølstad) – Julemøte i Madla Historielag 2009-(Martin Wølstad) – Vårtur til Rott 2011-(Martin Wølstad) – Høsttur til Ørsdal i Bjerkreim 2011-(Walter Husebø) – Stavanger Golfklubb-(utdrag fra «Drømmen om en golfbane» av Torbjørn Svendsen)

Innhold 2010:

Willy P. Pedersen til minne-(John A. Aasland) – Bruvokter Bernt Larsen-(Karsten Sunde) – Benjamin Skorge – Frederik Hagemann-(John A. Aasland) – Gorm Børresen-(Bjørg Mæland/Grethe Groven) – Utskiftningen på Sør-Sunde-(Martin Wølstad) – Håland Sparebank-(Jostein Selvåg) – Madla Speidergruppe-(Øyvind Roth/Tor Inge Berge) – Skolen i korte trekk-(Walter Per Christensen) – Ord og utrykk-(Walter Per Christensen) – Madla Bibliotek i nye lokaler-(John A. Aasland) – Den fuktige soknepresten-(Walter Husebø) – Madla Trikotasjefabrikk-(Walter Husebø) – Postdamå på Madla-(Walter Husebø) – Madla Idrettslag-(Odd Svensen) – Unges Misjon på Madla-(Walter Husebø) – Jørpelandsgårdene på Madla-(Thore Jørpeland) – Olga Margrethe Goa-(Kate Elin Norland) – Birkedalsgården-(Walter P. Christensen/Walter Husebø) – Madlasletten til militært formål-(Walter Husebø) – Referat fra julemøte 2004 og 2005-(John A. Aasland) – Kutt røyken, begynn å trim-(John A, Aasland) – Madla Sanitetsforening-(Kate Elin Norland) 

Innhold 2009:

Per Olav Tveita til minne- (John A. Aasland) – Oddvar Høiland- (John A. Aasland) – Jubileumsmøte – Båttur på Hafrsfjord – MH-tur til England – Bydelsvandring på Sunde – Kyst og kultur – Julemøte 2002 – Årsmøte i historielaget 2003 – MH-tur til Ryfylke – Bydelsvandring på Nord-Sunde – Innvandrermøte 2003 – Høstmøte 2003 – Julemøte 2003 – Harald Hårfagre – Erling Berge- (Martin Wølstad) – Alv Gjestland-(Jostein Selvåg) – Minnesteinene på Ullandhaug – Roald Topdal-(Walter P. Christensen) – Daniel Hinnaland- (Walter Husebø) – Madla Bondekvinnelag – Fiske som tilleggsnæring del 2 – Fiskerimanntallet i Madla-(Knut Skorge) – Etter mussa i Hafrsfjord  – Ordførere i Madla kommune – Jordbruksnæringen-(Walter Husebø)  – De som kom på forsorgen-(Walter Husebø) – Skoleklasser 1930/Tveita/Munthe – Unionskonflikten Madla – Sola-(Walter Husebø) – Eldste kolonial i Madlamark-(Walter Husebø) – Madla i fortid og nåtid – Sjursplassen-(Ingebrigt Bjelland) – Gudrun Svendsen-(Kate Elin Norland) – Madla Framhaldsskole-(Mathias Skjævesland/John A. Aasland) – «Mitt barndoms Sunde»-(Kari Sunde Hansen) – «Forbruken» og Smia-(Walter P. Christiansen) 

Innhold 2008: 

Madla i forandring (norsk/engelsk)-(Willy Pedersen) – Fotballturnering på Madlabanen-(Ivar Dahle) – Om elektrisk kabel – Korset gjenreist – Utvandrerhistorien – I mellomkrigstiden – Sandalsvandring – I Madlamarka – I Madlamark med kart – Garborgmøte – Om iddisar og historie – Gården Øvre Madla-(Per Olav Tveita) – Torgrim Titlestad-(Per Olav Tveita) – Thomas Skjæveland – Per Roth – Ludvik Bue-(Per Olav Tveita) – Harald Vika – Knut Skorge-(Walter Per Christensen) – Per Bjerga – Astrid Aasland Husebø – Kongens gull til en dyktig mester – Sunde Bedehus-(Nordis og Torbjørn Frafjord) – Madla Bondelag-(Martin Wølstad) – Madlaskolens historie del 3-(Sverre Tørresdal) – Fiske i Madla-(Knut Skorge) – Torv i Madla – Edruelighetssaken i Madla-(Walter Husebø) – De russiske fangene-(Walter Husebø) – Klassebilde 1944 og 1993 – Madlasangen – Gnr.38 Bnr.112 Madlamarka (Rasmussen-gården) – MHIK-seminar 2008 

Innhold 2007:

Historien om Madla (norsk/engelsk) – (Per Olav Tveita) – Bydelsvandring Sunde/Kvernevik – Sunde-(John A. Aasland) – Erling Skjalgsson-(John A. Aasland) – Julemøte 1996 (I Madlakrossen)-(John A. Aasland)  – Årsmøte 1997 – Legekunsten i Sagatiden-(John A. Aasland) – Utover fra Møllebukta – I Hårfagres sjøspor – Kåseri om Alexander L. Kielland – Julemøte 1998 (Amerika) – Bydelsvandring Sør-Sunde – Kåseri om Korsets betydning – Gamle Juleskikker – TuåTrollene (et eventyr)-(Per Olav Tveita) – Madlaskolens historie del.2-(Sverre Tørresdal) – Posten i Madla-(Ivar Tjelta/Knut Skorge) – Arne Molaug, pensjonert politimann-(Per Olav Tveita) – Madlalia – Nora Liå – Halvard Selvåg-(Jostein Selvåg) – Onkel Politi – Erling Nilsen-(Per Olav Tveita) – Karmøytur 2007-(Per Olav Tveita)–Trygve Hansen Sunde-(Harald Fjelde/Martin Wølstad) – Olga Dahle forteller-(Walter Husebø) – Kunstnerparet Hodne-(Willy Pedersen) – Yngres-(Walter Per Christensen) – Klampen om foten-(Alice Tegle)  – Rasmus Madla-(Per Olav Tveita)– Madla Historielags Internasjonale Komité-(Per Olav Tveita/Willy Pedersen) – Bernhard og Tore Børeson-(Martin Wølstad) – Tur til Island-(Jens Jakob Dreyer) 

Innhold 2006:

Historien om Madla-(Per Olav Tveita) – Madlakrossen – Historikk Madla Historielag – Madlatreff ved Hafrsfjordbrua – Julemøte i Hiorthuset – Madlamark – Bydelsvandring på Nord-Sunde – Årsmøte i historielaget 1993 – Bydelsvandring i Revheimsmyrå – Bydelsvandring i Madlamark – Avduking av «Fiskerens kone» – Julemøte i Sanitetshuset – Årsmøte i Sanitetshuset –   Skytebanen Madlatuå – Kvekerutvandring fra Revheim – Årsmøte i historielaget 1996 – Gustav Amundsen-(Martin Wølstad) – Torleif Bore – Harald Fjelde-(Walter P. Christensen) – Bernhard Frafjord – Margit Mæland – Parlow Pedersen-(Walter Husebø) – Lars Ropeid-(Jostein Selvåg) – Ragna og Bjarne Strøm-(Kate Elin Norland) – Madlaskolens historie del 1-(Sverre Tørresdal) – Melketransporten i Madla-(Martin Wølstad) – Stedsnavn i Madla-(Per Olav Tveita)