Vandringen startet ved trafostasjonen i begynnelsen av Ragbakken. I utkanten av parkeringsområdet har historielaget fått satt opp en reliefff-tavle av Arne Rettedal. Øystein Egeland, en av turlederne fortalte kort om sambygdingen som var den siste ordføreren i Madla. Vi fortsatte langs hovedveien fram til byggeplassen for utbyggingsområdet Madla Vest. Øystein orienterte om trafikkomleggingen borte ved Alvasteinveien og om progresjonen for utbyggingen i området.Turen fortsatte inn Kompani Linges vei og stoppet ved boligkomplekset som reises på den gamle Steinslandsgården. Kontrasten var stor lydmessig når Øystein Egeland eller Per Pedersen orienterte underveis. Ute langs Revheimsveien var det mye støy fra biltrafikken, mens her inne i Kompani Linges vei var alt stille og nesten bilfritt.

Øystein Egeland orienterer

 Bellesen-gården inngår også i første utbyggingstrinn og vil forsvinne gradvis når anleggsarbeidet skyter fart. Lenger innover passerte vi Veteran-huset som tidligere ble brukt som bolig for leirkommandanten i Madlaleiren. Hjalmar Inge Sunde fortalte om forholdene under krigen hvor norske og utenlandske statsborgere ble holdt i fangenskap. Et spesielt inntrykk gjorde tyskernes behandling av russiske fanger, som på slutten av krigen mer eller mindre ble overlatt til seg selv og holdt på å dø av underernæring og dårlige sanitærforhold. Øystein Egeland husket som guttunge at disse fangene passerte hjemmegården på vei opp til Madlatua for å utføre gravearbeid på kanonstillingen.

Ved gården til Andreas Thorsen, en tidligere ordfører i Madla, kunne Øystein fortelle om administrasjonskontoret på gården hvor han selv en gang som ungdom var innom for å søke stipend til studier i utlandet. En gammel plog langs veikanten ved Thorsen-gården ble behørig kommentert av både turleder og deltakere. Bak Thorsen og lenger inn i myra lå Lima gartneri. Neste stopp var Heimly som ifølge Per Pedersen tidligere var både kafé og gjestgiveri. Visstnok populær blant marinerekruttene som ikke var fornøyd med leirens menyvalg. I dag brukes bygget som akuttsenter for mennesker med rusproblemer.

Lydhør forsamling utenfor Thorsen-gården

Ved Jakobsen-huset kunne Øystein fortelle at Alexander Kielland leide 2. etasje, mens han styrte Malde Teglverk. Her skrev han sin roman «Arbeidsfolk». Framme ved Regimentsveien passerte vi Hinnalands-gården. Bak låven vandret vi ned mot Møllebukta og gjorde en stopp ved skulpturen «Fiskerens kone» som ble avduket i 1994. Tidligere medlem i historielaget Oddvar Høiland var primus motor for skulpturprosjektet.

Fiskerens kone

Noe som foregikk i begge retninger

I Møllebukta og langs bekken kunne vi se mot «Sverd i fjell» og parkeringsplassen som seinere i prosjektet kun blir et stoppested for turistbusser. Der vi krysset Regimentsveien skimtet vi restene etter den gamle mølla som ga navnet til bukta. Øystein orienterte om det den nye rundkjøringen som er planlagt i krysset og som ikke kommer med egen planovergang for fotgjengere og syklister. Arbeidet med rundkjøringen vil også få konsekvenser for naboeiendommer som kanskje må avgi tomteareal til prosjektet. Turen fortsatte forbi hovedporten til Madlaleiren, langs stien i Madlaforen tilbake til parkeringsplassen ved trafostasjoen. En stor takk til turlederne som ga oss nyttig og interessant informasjon under søndagens bydelsvandring.

Sverd i fjell – Møllebukta