Hålandsvatnet og Store Stokkavatn – bydelens naturperler

I en tid preget og regulert av strenge koronatiltak er det viktig for alle å komme ut i frisk luft, strekke på beina, aktivere musklene og oppleve naturskjønne omgivelser litt unna tettbebyggelse og ansamlinger av folk. Både Hålandsvatnet og Store Stokkavatn har alltid vært populære tur- og rekreasjonsområder. Langs turstiene rundt Stokkavatnet (8,2 km) og Hålandsvatnet (7,9 km) finns mange koselige rasteplasser med gapahuk og grønne marker. Også stangfiske når den sesongen starter. Som turgåer vil en sjelden oppdage noen som fisker, men alle skiltene (rundt Hålandsvatnet) forteller om mulighetene.

Store Stokkavatn og Hålandsvatnet har ikke alltid vært ferskvatn. Etter siste istid sto havet ca. 20 meter høyere enn i dag. Stokkavatnet og Hålandsvatnet var begge en del av en fjordarm med forbindelse til Hafrsfjord. Sunde og Revheim var den gang en stor øy. Etter hvert som isen smeltet, hevet landet seg og begge vatnene ble isolert fra havet. I dag ligger vatnene 11 meter over havnivået.

Fisker i solnedgang

Et grunneierlag organiserer fiskeutsett og salg av fiskekort for Hålandsvatnet. Vatnet eies av ca. 30 grunneiere. Laget ledes av et styre. Hålandsvatnet var tidligere regnet som et bra røyevatn, men gyteplassene har over tid grodd igjen. Laget har derfor i samarbeid med myndighetene satt i gang kultivering og setter årlig ut 4000 aureyngel. Fiskekortsalget er bl. a. med på å dekke kostnadene for dette. Fra 1. april – 1. november åpnes vatnet for allment fiske. Ryktene sier at det går fisk opp mot 4 kilo her. Er man tidlig ute, bruker riktig utstyr og har litt flaks er det absolutt mulig å få stor fisk. Røye (røyr) og aure er de vanligste fiskeartene. Dessverre har stor oppblomstring av blågrønnalger de seinere årene ført til badeforbud om sommeren. Giftalgene er ikke påvist i fisken som beiter her, men vissheten om algene gjør at fiskegleden avtar i takt med oppblomstringen.

Ned mot Hålandsvatnet

Store og Litle Stokkavatn ligger noen kilometer fra sentrum i Stavanger. Store Stokkavatn er et av Nord- Jærens største og dypeste vatn med ca. 10 kilometer strandlinje og et areal på 225 dekar. Største dybde er målt til 42 meter. Vatnene er omkranset av skog, jordbruksarealer og gammelt kulturlandskap. Det finns en rekke turveier og lysløyper rundt vatnene som er sentrale i noen av Stavanger kommunes 52 turforslag. Området rundt Stokkavatnene er kjerneområder for rådyrstammen i Stavanger. Turgåere vil ofte observere disse på nært hold. Helt sør i Store Stokkavatn passerer turveien våtmarksområdet i Madlaforen. Her finns en stor sivskog med et rikt fugleliv. Folk kan mate svaner, stokkender, hettemåker og sivhøner fra brua. De mer sky og sjeldne fuglene gjemmer seg inne i sivskogen. I Store Stokkavatn er det fritt fiske med stang og håndsnøre fra kommunal grunn med unntak av bekkene og Litle Stokkavatn. Garnbruk er kun tillatt for grunneiere. Tidligere ble det solgt fiskekort i samarbeid med Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening. Men etter forhandlinger med foreningen ble man enige om å åpne opp for fritt fiske hele året. Det er imidlertid forbudt å ta opp fisk mindre enn 25 cm.

Og dermed kommer oppfordringen – prøv fiskelykken – midt i byen! Ta en kikk på kartet for å sikre at du står på kommunal grunn – og husk fiskekort i Hålandsvatnet! Skitt fiske!

Tekst: Tor Egil Knutsen

Ørrettvillinger