Ord og utrykk


Av Walter Per Christensen 

Adle: Alle 

Agaligt: Merkilig, underligt 

Aven: Missunnelig 

Baddlus: Har vanskelig med å få til ting, har ti tom­meltotter. 

Bedoftige: Overlegen, bøsen. 

Blema: Sjellsord, di blema, eller en blemme. 

Bidlon: Tolmodighet 

Daffa: Gå sakte. 

Dalgas: Snøballkrig. 

Dassjen: Ikke helt i form. 

Donderen: Ka donderen har du med det. Et mildt bannord. 

Driddla: Være sen i snuen. 

Edanes: Spisende 

Elten: Masete 

Feien: Å væra feien, å være glad. 

Fyge fei : I full fart 

Fysta: Likevel, (når eg fysta e her) når jeg likevel er her. 

Gorpa: Rape 

Gleib: På skøy, holde ap med 

Glåbe: Innsyn, for eksempel å kunne se inn i stua til folk. Kan også brukes om en som står og ser ”Ke de du står å glåbe itte” 

Grisla: Tynne ut for eksempel gulrøtter. 

Halten: Det er ikke lange halten, det tar kort tid. 

Hattafåg: I en fart. 

Hinka: Lek, å hoppe på en fot. 

Hulter te bulter: Rot, uorden. 

Hutaheiti: Noe langt borte. Forvrengning av ut­talelser fra sjøfolk som hadde vært på Tahiti. 

Hys: Ta hys, ta imot. 

Ilåd: Til å ha noe i. 

Inkjevetta: Noe helt ubetydelig. 

Jaffall: Ivert fall 

Jissa: Å jette 

Jørast på: Gjør det med vilje. 

Kadel: Kvernkall 

Kjeivå: Venstre hånd. 

Knoffast: Sloss i all vennskapelighet 

Kregglas: Eg kregglas, jeg røser meg. 

La: Stabel, et la med ved 

Lagalyr: Ladsabb, slapping. 

Lesta vedgå. Ikkje lesta vedgå, Late som innen ting. 

Lork: En staur eller stokk. Kan også brukes som ”å lorka te an” å slå til han. 

Løya: Letta, vinden minska 

Maroder. Matt, slapp og trett. 

Messja: Mase eller gnåla. 

Messja: Mase eller gnåla. 

Nagglabed: Frossne fingrer. 

Nanna. Adjø eller far vell. 

Nasafisje: Dårlig fiske,eller pille seg i nesen 

Oglå: Ankelen 

Olstra: Mase, kave. 

Pittla: Å plukke. 

Pjaltanne: Å slå pjaltanne sammen, legge oss sam­men om tingene. 

Potle: Smått, noe puslete. 

Pittla: Å plukke. 

Radur: Hu e et radur, hun er vemmelig. Også om ei dårlig klokke. 

Rauaraddel: Tullprat. 

Seltrå: Bruktes å slå ball med. 

Singleband: Leketøy. Et hjul som ble ført med en kjepp eller en styrestreng. 

Sjaska: Uflidd. 

Tranten: Munnen 

Traska: å gå. 

Trega: Angre. 

Udkrøben: Utspekulert, smart. 

Ukjura: en ramp eller råtass. 

Vannari: Ikke noe å bry seg om. 

Vesaldråpe: En liten dråpe under nesen. 

Ørskå: Å være omtåket.. 

Ådra: Masete, di ådra. 

Jørast på: Gjør det med vilje.