Forfatter: KPB

 • Årshjul 2023

  Årshjul/aktiviteter for Madla historielag 2023:

 • Rim og regler 

  Rim og regler på Madla  AV WALTER PER CHRISTENSEN  Vi har i lang tid etterlyst et rim, eller ei regle som blei «framført» av ungene på Madla for lang tid tilbake. Nå har vi fått tak i denne! Magnus Schei fant den nedskrevet i gamle papirer som han kom over, og som var avskre­vet fra…

 • Ord og utrykk

  Ord og utrykk Av Walter Per Christensen  Adle: Alle  Agaligt: Merkilig, underligt  Aven: Missunnelig  Baddlus: Har vanskelig med å få til ting, har ti tom­meltotter.  Bedoftige: Overlegen, bøsen.  Blema: Sjellsord, di blema, eller en blemme.  Bidlon: Tolmodighet  Daffa: Gå sakte.  Dalgas: Snøballkrig.  Dassjen: Ikke helt i form.  Donderen: Ka donderen har du med det. Et mildt…

 • Historien om Madla

  Historien om Madla

  Historien om Madla 1930-64 var Madla egen kommune. Med sine 14 kvadratkilometer var den en av de minste i landet. 1837-1930 utgjorde Madla sammen med Sola gamle Håland kommune, og etter 1965 er vi nå en bydel i Stavanger.  Navnet Madla tilhører en gruppe korte stedsnavn som ender på –a og gjerne ligger ved sjøen…

 • Arkeologi

  Arkeologi

  Funn og fornminner Eldre steinalder, (10000-4000 f.Kr.) Jaktfolk med hovedbase i Vistehola på Randaberg bruker skog og strand i området som sitt territorium. Det er gjort funn av en grønnsteinøks på Sør-Sunde og tre på Nord-Sunde. Ravklump tyder på kontakt med Danmark. I nærheten av Kvernevik er det funnet en boplass fra denne perioden. Den ligger på…

 • Bydelsvandring på Revheim og Sør-Sunde

  Bydelsvandring på Revheim og Sør-Sunde

  Bydelsvandring på Revheim og Sør-Sunde Søndag 26. september 2021 møtte 29 turgåere ved Revheim ungdomsskole for å delta i bydelsvandringen på Revheim og Sør-Sunde. Turguide og veiviser var som så mange ganger før, Gunnar Skadberg. Første stopp var Madla-gården – det gamle fellestunet ved Hestnesveien 21. Skadberg fortalte om opprinnelsen, eierforholdet og seinere oppdeling av…

 • Bydelsvandring på Nord-Sunde

  Bydelsvandring på Nord-Sunde

  Nord-Sunde Søndag 13. september 2020 arrangerte Madla Historielag historisk vandring på Nord-Sunde. Gunnar Skadberg som har ledet oss gjennom to andre turer i bydelen, stod for regien og gjennomføringen. Regnet stoppet nøyaktig kl.13.00 ved frammøte og holdt seg akkurat til de fleste var kommet hjem etter turen. Vandringen startet i Donevika ved Hafrsfjordbrua. Herfra kunne…

 • Sandal

  Sandal Bydelsvandring 9. september 2009 Ca. 25 deltakere hadde møtt opp i det fine høstværet da Historielagets vandring startet ved Sekundærstasjonen . Stokkavatnet  – fra drikkevatn til friluftsområde. Jostein Selvåg fortalte ved oppstarten om betydningen av stemmen som var her tidligere for mølledriften i Møllebukta. Denne virksomheten ble avviklet i 1903. Demning ved utløpet nede…

 • Jernaldergården

  Jernaldergården Søndag 24. august 2008 hadde Madla Historielag «bydelsvandring» til Jernaldergården på Ullandhaug. Ca. 30 av medlemmene møtte. Walter Husebø ønsket velkommen. Arkeolog Olle Hemdorf var vår guide og fortalte levende om «Hafrsfjords betydning i 10000 år» som foredraget het. Vi gikk først opp til toppen ovenfor Jernaldergården der restene av den store gravhaugen fra…

 • Stokka

  Stokka Bydelsvandring, Stokka 3. juni 2007, sammen med Stokka – og Tasta Historielag. Vi fra Madla møttes i Foren, ved Trafoen. Jostein Selvåg ønsket velkommen. Han orienterte først om slusa som demte opp vatnet langs gamle veien ved Mortvedt. Det var i 1902 , i en tørkesommer at Stavanger sitt vatnmagasin, Mosvatnet sviktet. Valget falt…