Kategori: Glimt fra Madla

  • Rim og regler 

    Rim og regler på Madla  AV WALTER PER CHRISTENSEN  Vi har i lang tid etterlyst et rim, eller ei regle som blei «framført» av ungene på Madla for lang tid tilbake. Nå har vi fått tak i denne! Magnus Schei fant den nedskrevet i gamle papirer som han kom over, og som var avskre­vet fra…

  • Ord og utrykk

    Ord og utrykk Av Walter Per Christensen  Adle: Alle  Agaligt: Merkilig, underligt  Aven: Missunnelig  Baddlus: Har vanskelig med å få til ting, har ti tom­meltotter.  Bedoftige: Overlegen, bøsen.  Blema: Sjellsord, di blema, eller en blemme.  Bidlon: Tolmodighet  Daffa: Gå sakte.  Dalgas: Snøballkrig.  Dassjen: Ikke helt i form.  Donderen: Ka donderen har du med det. Et mildt…