Kategori: Madlahistorie

  • Historien om Madla

    Historien om Madla

    Historien om Madla 1930-64 var Madla egen kommune. Med sine 14 kvadratkilometer var den en av de minste i landet. 1837-1930 utgjorde Madla sammen med Sola gamle Håland kommune, og etter 1965 er vi nå en bydel i Stavanger.  Navnet Madla tilhører en gruppe korte stedsnavn som ender på –a og gjerne ligger ved sjøen…

  • Arkeologi

    Arkeologi

    Funn og fornminner Eldre steinalder, (10000-4000 f.Kr.) Jaktfolk med hovedbase i Vistehola på Randaberg bruker skog og strand i området som sitt territorium. Det er gjort funn av en grønnsteinøks på Sør-Sunde og tre på Nord-Sunde. Ravklump tyder på kontakt med Danmark. I nærheten av Kvernevik er det funnet en boplass fra denne perioden. Den ligger på…