Kategori: The High Sneeker Group

  • Årbok 2022.

    «Madla i forandring 2022» vil være tilgjengelig på vår stand i Amfi Madla fra torsdag 1. desember til og med fredag 16. desember. I Jokerbutikken på Madlatua, Wølstad Gartneri – juleutsalget og Kiwi-butikken på Nore Sunde (ved Hafrsfjordbrua) fra mandag 5. desember. Boka kan også skaffes/formidles ved henvendelse til Per Pedersen – tlf. 90686932 eller…