Leder: Helge Molaug

Kasserer: Per Pedersen

Sekretær: Marit Voll

Styremedlem: Tor Egil Knutsen

Styremedlem: Henning Bredal (ny)

Styremedlem: Mari Lima Sudmann (ny)